Här presenteras en del av min släktforskning!
Uppgifter om nu levande personer är i de flesta fall utelämnade med hänsyn till PUL. Gällande datum så kan det ibland stå ett årtal följt av 00-00, detta beror antingen på att jag inte kunnat fastställa ett datum eller att jag begränsat uppgiften till enbart ett årtal.
Då det gäller efternamn på kvinnor så är det i regel flicknamnet som står publicerat, det beror på att i äldre namnskick så behöll kvinnan sitt efternamn vid giftemål. Detta medför vissa problem då man publicerar sin forskning med material av modernare tid då hustrun faktiskt bytt efternamn. Jag har därför konsekvent valt att vara inkonsekvent.
Det konsekventa är att flicknamnet alltid (då sådant kunnat hittats) finns publicerat, står det bara ett namn är det flicknamnet. Finns två nam nangivna så står det angivet inom parantes vilket som var flicknamnet.
Det inkonsekventa är att jag inte alltid publicerat det tagna namnet om sådant finns (om en person t.ex endast anges som barn till någon så är det bara flicknamnet som är angivet), detta medför att ibland kan det stå ett efternamn en person hade mindre än halva sitt liv.
I vissa fall kan även det tagna namnet stå redan då en person visas som barn till sina föräldrar, men då går det alltid att klicka på namnet för att följa personen. Detta beror på hur jag valt att programmera hemsidan, det är möjligt att jag justerar detta i framtiden.
Vad det gäller förnamn så har jag publicerat en persons tilltalsnamn då sådant är kännt. I de fall det finns två eller fler namn angivna i källuppgifterna och jag inte kunnat klargöra vilket som är tilltalsnamn publiceras båda förnamnen.

Tips: för att se en bild i högre upplösning kan du högerklicka på den och klicka på "visa bild".

Vill du ge ditt medgivande till publicering av uppgifter, funderar över någonting eller vill delge mig information kan du kontakta mig!

Tillbaka till start